به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ ایستگاه پمپاژ معرض امروز پنج‌شنبه (۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۲) با حضور جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان و با هدف تامین آب اراضی انتهای کرخه نور، شروع برداشت آب از رودخانه نیسان را با یک پمپ آغاز کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور