مدیران و کارشناسان سد و نیروگاه کرخه، در یک دوره آموزشی به صورت اختصاصی با نقشه های حفاظت ژنراتور و اهمیت آن در نیروگاه آشنا شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سعید پاپی" کارشناس دفتر برنامه ریزی و آموزش سد کرخه گفت: با توجه به نیاز سیستم و اینکه تاکنون این دوره به صورت اختصاصی و تخصصی در این شرکت برگزار نشده بود، با هماهنگی های بعمل آمده از طرف دفتر برنامه ریزی و آموزش و معاونت فنی و تولید، دوره فوق در این شرکت با حضور مدیران و کارشناسان گروه های فنی، الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه سد کرخه به مدت چهار روز برگزار شد.

وی افزود: شرکت کنندگان در این دوره با موضوعاتی همچون رله REG 216، سخت افزار و نرم افزار و نحوه پروگرام و تست رله فوق و آموزش تخصصی نقشه های حفاظت ژنراتور آشنا شدند.

دوره آموزشی حفاظت ژنراتور یکی از مهمترین و تخصصی ترین دوره های نیروگاهی محسوب می شود که این دوره بر اساس اولویت بندی دوره های فنی از طرف سازمان آب و برق در سطح A قرار گرفته است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه