جلسه دبیران کمیته تحقیقات (مدیران برنامه ریزی و آموزش) شرکت های سد و نیروگاه دز، بهره برداری ناحیه شمال، آب جنوب شرق، کارون بزرگ و کرخه شاوور به میزبانی شرکت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه و با حضور رئیس گروه کارشناسان دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان تشکیل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن مجیدی راد" مدیر آموزش و برنامه ریزی سد و نیروگاه کرخه گفت: در این جلسه به بررسی عملکرد کمیته های تحقیقات شرکت های مذکور پرداخته و توصیه های لازم در این خصوص به ایشان ارائه شد.

"عبدالنبی سرافراز" رئیس گروه کارشناسان دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان نیز با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین شرکت ها و دانشگاههای هر منطقه، بر لزوم رعایت چهارچوب عناوین  پژوهشی در قالب فناوری های مصوب تاکید و توصیه کرد.

همچنین در مورد جشنواره فناوری های نوین صنعت آب و برق که 19 و 20 آبان ماه 95 برگزار می شود توضیحاتی ارایه کرد.

وی همچنین انعکاس عملکرد ماهانه شرکت ها در خصوص موضوعات و فعالیت های پژوهشی را از دبیران کمیته تحقیقات شرکت ها خواستار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه