شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی کشور شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدرضا یزدانی پور" مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه، با اشاره به تنوع فعالیت های این شرکت در بخش سد و نیروگاهی تصریح کرد: پس از دریافت این گواهینامه، سد و نیروگاه کرخه امکان انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات در کلیه سطوح در 3 نیروگاه برق آبی به صورت همزمان را دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه این فرصت را مغتنم دانست تا با توجه به اهمیت و نقش نیروگاه های برق آبی در تامین و تنظیم برق مورد نیاز کشور و توسعه روز افزون این صنعت در سال های آتی، همچنین لزوم حفظ و صیانت از این سرمایه عظیم ملی با بکارگیری تمام ظرفیت های خود توسط نیروهای متخصص، کارآمد و با اراده و انگیزه در این عرصه ملی حضور داشته باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه