سرپرست روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه از چاپ و انتشار مقاله کارکنان سد کرخه در ژورنال معتبر کشور لهستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "کامران یوسفی" در این خصوص گفت: چاپ و انتشار و بررسی مقاله علمی کارکنان سد کرخه با عنوان «ساخت و مانیتورینگ دیوارهای آببند، مطالعه موردی سدکرخه» در مجله Studia Geotechnica et Mechanica (ISI) کشور لهستان با نمایه ISI منتشر شد.

وی با بیان این که این مجله به صورت تخصصی به بررسی مانیتورینگ سازه های هیدرولیکی می پردازد که در Web of Science وScopus  نمایه می شود تصریح کرد: در این تحقیق به طراحی، ساخت و بررسی عملکرد دیوار آببند سد کرخه در کنترل نشت و تراوش پی و بدنه سد پرداخته شده است.  

گفتنی است برای علاقه مندان به این مقوله، لینک دسترسی دائمی به مقاله فوق در ذیل همین خبر درج شده است.

https://doi.org/10.2478/sgem-2019-0019

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه