مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه از آغاز تعمیرات سالیانه واحدهای آن نیروگاه خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "محمدرضا یزدانی پور" با بیان اینکه تعمیرات سالیانه واحد های نیروگاه کرخه طبق برنامه زمانبندی شده با دیسپاچینگ ملی از ۴مهرماه آغاز شد، تصریح کرد: هم‌زمان با تعمیرات سالیانه ، پروژه  بهینه سازی سیستم کنترل هر سه واحد نیروگاه کرخه  نیز  نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: اورهال سالیانه در جهت تعمیر،  نگهداری و میزان آمادگی کامل واحدهای نیروگاه بسیار مهم و نقش اساسی  را در پایداری شبکه برق کشور ایفا می کند.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه