به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،در آستانه شروع موج چهارم ویروس کرونا و پیرو تاکید مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه مبنی بر انجام دستورالعمل های مقابله با ویروس کرونا و پیگیری های واحد ایمنی و HSE، طرح غربالگری کرونا (طرح شهید سلیمانی) با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی و حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک در مجموعه سد و نیروگاه کرخه در حال انجام است که در مرحله اول این طرح از 120 نفر تست کرونا گرفته شد و از بقیه پرسنل نیز طی روزهای آتی تست گرفته خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه