به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمدرضا یزدانی پور گفت: با کاهش تراز آب مخزن سد کرخه و رسیدن  به حداقل تراز بهره برداری نیروگاه (186 masal)، هر سه واحد این نیروگاه از ساعت صفر مورخ 10 /07 /1400 تا اطلاع ثانوی از چرخه تولید خارج شدند.

وی افزود: برای تامین آب مورد نیار پایین دست، از طریق دریچه های تخلیه کننده تحتانی سد، رها سازی آب انجام می شود که میزان خروجی آب از دریچه های تحتانی(کالورت) 120 متر مکعب بر ثانیه می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه