به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمدرضا یزدانی پور گفت: این آزمایشات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و بصورت دوره ای  برای تمامی پرسنل بخش های بهره برداری ،تامین نیروی انسانی ، حراست و فضای سبز در محل سد کرخه انجام میشود.

یزدانی پور عنوان کرد: برای حفظ سلامت روحی و جسمی همکاران ، نتایج این آزمایشات با هماهنگی بخش ایمنی و HSE شرکت در اختیار پزشک حاضر در این آزمایشات قرار گرفته تا وضعیت جسمانی پرسنل به نحو مطلوب تامین گردد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه