به گزارش شبکه ی خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ محمدرضا یزدانی پور با تایید این خبر گفت: با توجه به اهمیت انجام تست های پیشگویانه نیروگاه ، این تست ها بر روی روغن ترانس ها ، روغن تجهیزات ، پایش ارتعاشات واحدها و تست های آالتراسونیک در شش ماهه اول سال جاری ، توسط شرکت نصب و تعمیر نیروگاههای برقابی استان خوزستان انجام پذیرفت.

وی افزود؛ جلسه ی گزارش وضعیت آنالیز نتایج مربوط به تست های CM نیروگاه توسط کارشناسان شرکت نصب و تعمیر نیروگاههای برقابی استان خوزستان و با حضور مدیران و کارشناسان ، سازمان آب و برق خوزستان و نیروگاه کرخه در سالن ولایت این مجموعه ارائه گردید .

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه