به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ محمدرضا یزدانی پور،مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه در این نشست گفت: امروز حفظ مبانی انقلاب و ارزرشهای اسلامی در جامعه یکی از ضروریات اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همه دوستداران انقلاب باید در این راستا تلاش کنند.

وی افزود:در طی این سالها، دشمنان ایران اسلامی همواره در راستای نشر ناامنی و ناامیدی در جامعه تلاش کرده اند تا مردم ، که همواره پشتیبان واقعی انقلاب اسلامی بوده اند از مبانی عقیدتی و ارزشی انقلاب جدا شوند.


یزدانی پور با اشاره به وجود فضاهای مناسب جهت مطرح نمودن مطالبات برای اقشار جامعه بر اساس بصیرت و بینش آگاهانه افزود؛ باید مراقب باشیم که مطالبه بر اساس بینش کافی از موضوعات و از مبادی درست صورت پذیرد چراکه هر گونه مطالبه بدون آگاهی ما را در صف دشمن قرار خواهد داد.


وی در ادامه با بیان شرایط خشکسالی در سدهای خوزستان بخصوص حوضه سد کرخه ،تصریح کرد: همه همکاران مجموعه سد و نیروگاه کرخه باید برای مدیریت خشکسالی در روزهای آتی همدوش با دیگر دستگاههای متولی تلاش کنند تا بتوانیم این شرایط را به شکل مناسبی مدیریت کنیم.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه