به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدرضا یزدانی پور"، با اشاره به کاهش بارندگی ها در دو سال اخیر،  ازتشدید شرایط خشکسالی و کاهش تراز آب مخزن سد کرخه به کمتر از یک میلیارد متر مکعب خبر داد.

وی با بیان شرایط بحرانی در کاهش حجم آب مخزن آن سد تصریح کرد که همراهی کشاورزان حوضه پایین دست در رعایت ممنوعیت کشت و پیگیری متولیان امر جهت مدیریت خشکسالی ضروری است تا بتوانیم این خشکسالی را با اولویت تامین آب شرب روستاها و شهرهای پایین دست سپری نماییم.

یزدانی پور حجم فعلی سد را 985میلیون متر مکعب با ارتفاع تراز 178.16 اعلام و میزان دبی ورودی به مخزن را 24 و میزان دبی خروجی را 36 متر مکعب برشمرد که از طریق دریچه های تحتانی (کالورت) جهت پایین دست رها سازی می شوند.

  حجم مخزن سد کرخه در تراز نرمال(220 متر از سطح دریا) 5.3 میلیارد متر مکعب می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه