به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “محمدرضا یزدانی پور” با بیان این که عملیات بازسازی و اورهال اساسی جرثقیل دریچه های راس نیروگاه کرخه پس از ۲۲ سال مورد بازسازی و اورهال اساسی قرار گرفتند تصریح کرد: این تغییرات با دمونتاژ و تعویض قطعات فرسوده و بهینه سازی قسمتهایی از آن با هدف آمادگی صددرصد و استفاده و بهره برداری بهینه از این تجهیز مهم انجام شد.

مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه با تاکید بر این که این تعمیرات سنگین علاوه بر برگزاری برنامه ها، بازدیدها و تعمیرات سالیانه انجام شده است، تلاش شبانه روزی پرسنل فنی آن نیروگاه را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه