به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمدرضا یزدانی پور گفت: اتاق مانیتورینگ حراست سد کرخه در جهت بالا بردن ضریب امنیتی بیشتر و اشراف کامل به حوزه های پیرامون و نقاط حساس این مجموعه به صورت بیست و چهار ساعته راه اندازی شد.

وی افزود: بخش های داخلی سدکرخه از جمله نیروگاه ، پست برق ، سرریزها ، دریچه های تحتانی ، و مسیرهای ارتباطی از نقاط حیاتی تحت پوشش دوربین ها می باشند که با ۳۵ دستگاه دوربین و با مرکزیت اتاق مانیتورینگ مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه بیان کرد: در تجهیز این سیستم مانیتورینگ، از بهترین و بروزترین ابزار و تجهیزات استفاده شده است و پرسنل حراست به صورت سه شیفت و بیست و چهار ساعته مشغول پایش تصاویر و بالا بردن ضریب امنیتی و حراستی بیشتر در سد و نیروگاه کرخه می باشند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه