به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمدرضا یزدانی پور با اعلام این خبر گفت: با توجه به پروژه احداث بی راکتور پست برق ۴۰۰ کیلوولت بین المللی نیروگاه کرخه یک دستگاه راکتور ۵۰ مگاوار از شرکت ایران ترانسفو به محل پست منتقل و پیاده سازی گردید.

یزدانی پور در ادامه افزود؛ این راکتور توسط معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان از شرکت ایران ترانسفو خریداری شده و از محل این شرکت واقع در زنجان ، به محل پست برق سد کرخه توسط ماشین آلات بار سنگین جابجا و در محل مورد نظر نصب گردید.

شایان ذکر است پروژه احداث بی راکتور پست برق ۴۰۰ کیلوولت بین المللی نیروگاه کرخه در مرحله نصب تجهیزات می باشد.


 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه