به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمدرضا یزدانی پور گفت: تعمیر و راه اندازی مجدد سنسلاگ شماره 3 مقطع 5 در بدنه سد کرخه که بر اثر صاعقه صدمه دیده بود، انجام گرفت .

وی با اشاره به اهمیت انجام این کار، افزود؛ در این عملیات تعویض CR10X  به دلیل ورود جریان های القایی صاعقه ، تعویض مودم MD9 ، تعویض منبع تغذیه ی سویچینگ 12 ولت و تست مدارات الکترونیکی همراه با آزمایش های مکرر و تست سیم بندی ، انجام گرفته است.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه تصریح کرد: سنسلاگ شماره 3مقطع 5  با بیش از 175ابزار الکتریکی( EP/RP/PC) که در  یکی از حساس ترین مقاطع سد واقع شده ، با کمترین امکانات و هزینه مالی ، با تجربه بالای پرسنل معاونت کنترل و پایداری  و مدیریت دفتر پایداری سازه ی سد و نیروگاه کرخه ، وصل و ارتباط صحت  دیتاهای سنسلاگ مذکور  به وسیله  مرکز پردازش کنترل پایداری  تایید گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه