به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمدرضا یزدانی پور گفت: در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو که به مناسبت هفته پژوهش از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ آذر ماه سال جاری به میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار شد که در ابن جشنواره شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه،  دستگاه ویدئومتری و تصویربرداری داخل گمانه های ابزاردقیق سدهای خاکی و بتنی را که نتیجه همفکری و تجارب سه دهه پرسنل این سد در زمینه رفتارسنجی سدها بود را معرفی کرد.

وی با اشاره به اهمیت این دستگاه در فیلمبرداری و تصویربرداری از گمانه های انحراف سنج یا نشست سنج ابزار دقیق سد های خاکی و بتنی افزود: با این محصول می توان از وضعیت سلامت یا میزان و نوع خرابی داخل گمانه های انحراف سنج یا نشست سنج مطلع و در صورت گیر کردن پروپ دستگاه انحراف سنج با تصویربرداری وضعیت گیرداری نسبت به رهاسازی و جلوگیری از ماندن پروپ در گمانه اقدام کرد.

یزدانی پور در ادامه گفت: همچنین از این دستگاه می توان در بررسی و مانیتور کردن عملیات ژئوتکنیکی مانند گمانه های حفاری و زهکشی نیز استفاده کرد.

گفتنی است در این جشنواره که با حضور سازمان آب و برق خوزستان و مشارکت شرکت های مادر تخصصی و سایر شرکت های تابعه و وابسته برگزار شد که این دستاورد مورد توجه ویژه محققان و حاضرین در جشنواره قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه