به گزارش خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ محمد رضا یزدانی پور گفت: در راستای پایداری شبکه برق کشور و حفظ و نگهداری واحدها، برنامه اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه کرخه آغاز شد.

وی با بیان اهمیت اورهال سالیانه در آمادگی واحدهای نیروگاه سد کرخه افزود: انجام تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق و معاونت بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و با برنامه ریزی بین واحدهای دفتر فنی، تعمیرات و بهره برداری نیروگاه در دستور کار قرار گرفت، که بر اساس این برنامه ریزی، واحد اول از تاریخ ۱۵ مهر ماه به مدت ۲۵ روز در دست اورهال سالیانه می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه