سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

نشست پیوسته بررسی ویرایش نهم قانون جامع آب کشور با مشارکت سازمان آب و برق خوزستان، کمیته منطقه ای آبیاری زهکشی خوزستان، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان، اساتید دانشگاه و همچنین با حضور پیشکسوتان صنعت آب و برق دکتر هوشنگ حسونی زاده، مهندس مصطفی شبه و مهندس غلامرضا خواجه ساهوتی در سالن جلسات گیت بوستان برگزار شد.

کد خبر: 6086