سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

نشست پیوسته بررسی ویرایش نهم قانون جامع آب کشور با مشارکت سازمان آب و برق خوزستان، کمیته منطقه ای آبیاری زهکشی خوزستان، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان، اساتید دانشگاه و همچنین با حضور پیشکسوتان صنعت آب و برق دکتر هوشنگ حسونی زاده، مهندس مصطفی شبه و مهندس غلامرضا خواجه ساهوتی در سالن جلسات گیت بوستان برگزار شد.

کد خبر: 6086