سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

گزارش تصویری:

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی با حضور "علیرضا الماسوندی" معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری مدیریت منابع آب ایران، "عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و دیگر اساتید دانشگاهی در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز آغازشد.

کد خبر: 7742