سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

برم راست

  • مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور عنوان کرد:

    مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از مرمت و بازسازی بخش تخریب شده برم راست کانال آبیاری ko در حوضه کارون جنوبی حد فاصل ایستگاه آبیاری ko1 و کالورت خبر داد.