سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

تقدير

  • به منظور بهبود کیفیت آب شهرهای آبادان و خرمشهر؛

    شرکت کرخه و شاوور با بسیج پرسنل و تلاش شبانه روزی، ظرف مدت سه روز نسبت به تعمیر پست برق ایستگاه، ترانسفورماتورها، سرویس و تعمیر الکتروپمپ ها و پاکسازی شبکه های آشغالگیر اقدام و ظرفیت حداکثری ایستگاه پمپاژ مارد را محقق نمود.