سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

شوري آب

  • به منظور بهبود کیفیت آب شهرهای آبادان و خرمشهر؛

    شرکت کرخه و شاوور با بسیج پرسنل و تلاش شبانه روزی، ظرف مدت سه روز نسبت به تعمیر پست برق ایستگاه، ترانسفورماتورها، سرویس و تعمیر الکتروپمپ ها و پاکسازی شبکه های آشغالگیر اقدام و ظرفیت حداکثری ایستگاه پمپاژ مارد را محقق نمود.