سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

میناب

  • مدیر عامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌ آبیاری کارون بزرگ عنوان کرد:

    مدیر عامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌ آبیاری کارون بزرگ از تأمین آب اراضی کشاورزی روستاهای دلفیه و بکیشه تحت پوشش شبکه آبیاری میانآب با کنترل و پایش شبانه روزی و مستمر عوامل حراست، حریم بانی و بهره برداری این شرکت خبر داد.