سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

يعقوب کرمي

  • به منظور بهبود کیفیت آب شهرهای آبادان و خرمشهر؛

    شرکت کرخه و شاوور با بسیج پرسنل و تلاش شبانه روزی، ظرف مدت سه روز نسبت به تعمیر پست برق ایستگاه، ترانسفورماتورها، سرویس و تعمیر الکتروپمپ ها و پاکسازی شبکه های آشغالگیر اقدام و ظرفیت حداکثری ایستگاه پمپاژ مارد را محقق نمود.