سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

کارون۳

 • مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد:

  مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 سازمان آب و برق خوزستان از استقرار و راه اندازی پیشخوان پایش سلامت و رفتارنگاری سدها برای مدیریت هر چه بهتر پایش سلامت و ایمنی سدهای استان، در آن مجموعه خبر داد.

 • مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 خبر داد:

  مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 سازمان آب و برق خوزستان، از پایان تعمیرات 8 واحد نیروگاهی این سد و اتصال آنها به شبکه برق کشورخبرداد.

 • مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 خبر داد:

  مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3 سازمان آب و برق خوزستان از نصب شاخص جدید تراز مخزن سد کارون 3 جهت بهره برداری ایمن و مطمئن خبر داد.

 • مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره ‌برداری سد و نیروگاه کارون ۳ سازمان آب و برق خوزستان از برگزیده شدن کارمند این شرکت در سی و پنجمین جشنواره امتنان استان خوزستان خبر داد.

 • مدیریت اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 از انجام پایش فصلی شاخص های زیست محیطی در آن مجموعه خبر داد.

 • معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از تعمیر و کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری واحدهای 3و4 نیروگاه سد کارون3 خبر داد .

 • مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 سازمان آب و برق خوزستان از اتصال واحدهای 5 و 6 این نیروگاه پس از بازرسی و تعمیرات سالیانه به شبکه سراسری برق کشور خبر داد.

 • مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 خبر داد:

  مدیر عامل سد و نیروگاه کارون3 سازمان آب و برق خوزستان، از لایروبی کانال ها و آبراه های سایت کارون3 خبر داد و گفت: عملیات لایروبی کانال ها و آبراه های این سایت برای آمادگی با مواجه شدن با بارندگی های شدید زمستانی انجام شد.

 • مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 خبر داد:

  مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3، از راه اندازی موفقیت آمیز واحدهای 3 و 4 آن نیروگاه و اتصال به شبکه برق کشور خبر داد.

 • مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ از تست موفقیت آمیز دریچه های سدکارون۳ با حضور نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان خبر داد.