سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

ko

  • مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور خبر داد:

    مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از لایروبی بخشی از کانال‌های KO و KQ در حوزه کارون جنوبی خبر داد.

  • مدیر امور اجرایی حوزه کارون جنوبی شرکت آبیاری کرخه و شاوور خبر داد:

    مدیر امور اجرایی حوزه کارون جنوبی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از آغاز عملیات لایروبی کانال KQ ,KO وTB خبر داد.