سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

برم راست

  • مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور عنوان کرد:

    مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از مرمت و بازسازی بخش تخریب شده برم راست کانال آبیاری ko در حوضه کارون جنوبی حد فاصل ایستگاه آبیاری ko1 و کالورت خبر داد.