سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

سد جره

  • رئیس گروه برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از برگزاری دوره آموزشی تخصصی کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد، برای کارکنان سد مخزنی جره خبر داد.