سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

پانتقال تجربیات

  • معاونت سد و نیروگاه های سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:

    معاونت سد و نیروگاه های سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به درخواست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: به منظور تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات، جمعی از مدیران آن شرکت از مجموعه های مختلف سازمان آب و برق خوزستان بازدید کردند.