به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ سید بهرام یوسف پور گفت: این طرح با هدف افزایش میزان آب مصرفی شهرستان هندیجان و روستاهای تابعه برنامه ریزی و با هزینه ای  بالغ بر پنج میلیارد ریال اجرایی گردید.

وی  افزود: در این پروژه ۲ شاخه لوله فولادی ۵۰۰ میلی متر جایگزین لوله های ۳۰۰ میلی متری شد و الکتروموتور ۱۶۰ کیلووات  جایگزین ۹۰ کیلووات تا  حجم آب ارسالی به مناطق افزایش یابد.

یوسف پور تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف شرکت آب جنوب شرق پایداری تولید و انتقال آب به مشترکین شهری، روستایی و صنعتی است، امید است جهت نیل به اهداف چشم انداز تعریف شده، با حمایت های معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، همچنین پیگیری های مدیریت عامل و مجموعه شرکت آب جنوب شرق با حداقل هزینه و کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات تولید و انتقال آب اقدام شود.

شایان ذکر است با اتمام این پروژه روزانه ۳۰۰۰ مترمکعب به حجم آب ارسالی به هندیجان و روستاهای تابعه اضافه گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق