معاون شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق استان خوزستان از تعویض بیش از 6 متر خط لوله 400 میلی متری انتقال آب به شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید بهرام یوسف پور" ضمن تاکید بر فرسودگی خط لوله 400 میلی متری آبرسانی به شهرستان هندیجان اظهار داشت: شکستگی این خط  لوله در منطقه چم خلف عیسی باعث شد تا گروه عملیات تعمیرات خطوط لوله تاسیسات آبرسانی بندر امام خمینی (ره) نسبت به تعویض بیش از 6 متر لوله 400 میلی متری اقدام نماید.

وی با بیان این که با 8 ساعت تلاش بی وقفه و با کمترین زمان قطعی آب، عملیات فوق با موفقیت به اتمام رسید بر جلوگیری از هدر رفت آب ارسالی و افزایش پایداری و کیفیت آب تصریح کرد.

یوسف پور، با اشاره به اصلاح قسمتهایی از خطوط آبرسانی که در سال گذشته انجام شد گفت: شرایط جهت پایداری آبرسانی در سال جدید مهیا است.

معاون بهره برداری شرکت آب جنوب شرق، ابراز امیدواری کرد تا در سال جاری نسبت به سال گذشته با کمترین شکستگی در این خط، آبرسانی با بیشترین مقدار و کیفیت بالاتر، به جنوب شرق استان انجام شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق