به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: غلامرضا بابا خان گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص  مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی، فعالیت‌های زیادی در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی با هدف افزایش توانمندی و دانش‌افزایی پرسنل صورت گرفته است.

وی  افزود: به همین منظور تهیه و تدوین فرآیندها به‌منظور شناسایی وضعیت موجود و همپوشانی در درون بخش های مختلف شرکت و نحوه اجرای فعالیت‌ها، نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت فرآیندهای سازمانی» اقدام شده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب جنوب شرق تصریح کرد: اهمیت نگرش و مدیریت فرآیند سازمانی، انواع فرآیند در سازمان و سنجش عملکرد فرآیندها از جمله سرفصل‌های این دوره آموزشی است.

گفتنی است؛ با توجه به محدودیت زمانی بررسی عمیق‌تر موضوع فرآیندها به دوره‌های تکمیلی موکول شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق