به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مصطفی گنجی زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به قدمت الکتروموتورهای پل های لجن روب کلاریفایرهای طرح قدیم تاسیسات کوت امیر نسبت به تعویض ۵ دستگاه الکتروموتور ۲۵ صدم کیلو وات اقدام شد.

وی افزود: به منظور مقاوم سازی و افزایش راندمان الکترو موتورها، ۵ عدد فلنج استیل طراحی و بجای فلنج های  قدیم نصب شد.

شایان ذکر است: الکتروموتورهای طرح قدیم، قدمتی بیش از ۳۰ سال داشته، که به دلیل فرسودگی نسبت به تعویض و جایگزینی اقدام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق