به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، داود حری  گفت: نیروهای تعمیراتی و عملیاتی شرکت آب غدیر خوزستان، طبق برنامه زمان‌بندی  PMبا توجه به میزان کارکرد، اقدام به اورهال کامل الکتروموتورهای این ایستگاه آبرسانی نمودند.

وی هدف از این اقدام مهم، که توسط معاونت بهره برداری این شرکت به انجام رسیده را، در پیش بودن فصل تابستان و پیش بینی اوج مصرف آب در ایام پیش رو اعلام کرد و گفت: با توجه به سوابق سال های گذشته مبنی بر اوج نیاز آبی مشترکین در فصل گرم تابستان، جهت پایداری انتقال، اقدام به اورهال الکتروموتورهای این تاسیسات نمودیم که این اقدام مهم با دستور و هماهنگی معاونت محترم آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت آب غدیر خوزستان تصریح کرد: که ایستگاه شهدای فتح المبین در شرایط مطلوب و آماده برای آبرسانی به شهروندان خوزستانی است و هم اکنون با ۸ دستگاه الکتروموتور ۲۵۰۰ کیلوواتی، کار آبرسانی به شهرهای جنوبی، غربی و جنوب غربی استان را با ظرفیت حدود یک میلیون متر مکعب در شبانه روز، عهده دار می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب غدیر