به گزارش شبکه خبری سازمان آب برق خوزستان؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب غدیر خوزستان: این جلسه در سه بخش افتتاحیه، ممیزی اصلی و اختتامیه برگزار شد.

داود حری مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان ضمن حضور در جلسات افتتاحیه و اختتامیه که با حضور جمعی از مدیران شرکت و‌ تیم ممیزی در محل دفتر مدیر عامل همراه بود، با تشریح اینکه علیرغم وجود چالش ها و تنگناهای گسترده متاثر از تنش آبی و خشکسالی در حوزه های فعالیت این شرکت، با حمایت های اثربخش و مستمر سازمان آب و برق خوزستان و توان و اراده همکاران و‌ مدیران خود، توانسته است ماموریت اصلی و وظایف محوله در حوزه های تحت پوشش را به نحو ایمن، به موقع و همچنین با رعایت الزامات و استانداردهای کیفیت، سلامت و ایمنی به انجام برساند.

وی ضمن بیان اینکه ارزیابی انجام شده در مدت سه روز و‌ توسط تیم ممیزی انجام شد و تمام مدارک و مستندات لازم و همچنین فرآیندها در اختیار ممیزان و ‌مورد ارزیابی، پایش و‌ کنترل قرار گرفت افزود: در پایان ارزیابی و‌ ممیزی انجام شده، شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان برای دومین سال پیاپی موفق به تمدید گواهینامه مدیریت ISO 9001 گردید.

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب غدیر خوزستان تصریح کرد: گروه ممیزی در جلسه اختتامیه وضعیت رعایت الزامات استاندارد ایزو را بسیار خوب ارزیابی نمود و شرکت آب غدیر خوزستان را حائز شرایط تمدید گواهینامه اعلام کرد.

علی نصرالهی عنوان کرد: همکاران ما در حوزه های مختلف شرکت به صورت مستمر در حال اجرا و‌ جاری سازی استانداردهای مدیریتی استقرار یافته هستند و با بروز رسانی و بازنگری دستورالعمل ها و روش های اجرایی، خط مشی شرکت، رفع عدم انطباق های سنوات قبلی، برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و فرهنگ سازی رعایت این استانداردها در بطن شرکت در جهت استاندارد سازی فعالیت ها تلاش می کنند.

منبع: روابط عمومی شرکت آب غدیر