سازمان آب و برق خوزستان يك سوم شبكه هاي آبياري و زهكشي كشور را به مرحله بهره برداري و بيش از 50 درصد اين شبكه ها را در سطح كشور به مرحله اجرا رسانده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، مهندس محمد رضا شمسایی در جلسه معارفه مهندس مصطفی شبه به عنوان معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی با بیان این مطلب و با اشاره به اقدامات شایسته صورت گرفته در این معاونت، بر توجه بیشتر به اهمیت مشارکت کشاورزان در این بخش تأکید و تصریح کرد: ما باید با مطالعه اقدامات کشورها ی پیشگام در این زمینه همچون هند، مکزیک، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا و با توجه به فرهنگ کشاورزی کشور و کشاوزران استان خوزستان به الگوی مناسبی دست یابیم.
وی در رابطه با بخش مشترکین کشاورزی، تغییر نگرش بر الگوی کشت، روشهای مساحی، روشهای افزایش درآمد در بخش کشاورزی و طراحی روشهای تعامل با مشترکین به صورت مکانیزه را خواستار شد.
مهندس شمسایی همچنین از مقوله هایی چون راندمان آبیاری، نیاز سنجی و ساختار نیروی انسانی شرکتهای آبیاری و عدم استفاده بهینه از شبکه های به مرحله بهره برداری رسیده به عنوان مشکلات موجود در این بخش یاد و بر رفع آنان تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کردکه با توجه به بستر سازیهای فراوان صورت گرفته طی یک سال اخیر و با ورود مهندس شبه به عنوان معاونت جدید، در این بخش تحولی اساسی پدید آید.
مدیرعامل سازمان در خاتمه از مهندس نادر افشاری معاونت بهره برداری سد و نیروگاه که در عین حال معاونت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی را به مدت یک سال عهده دار بود، تشکر کرد.