سد انحرافی آسک هندیجان یکی از بزرگترین سدهای انحرافی کشور د رخوزستان است که بدون نیاز به سد مخزنی بالا دست باعثبه زیر کشت رفتن ۵۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، مجری سد انحرافی آسک با بیان مطلب بالا گفت: اجرای این سد که از اوایل سال ۷۹ آغاز شد، هم اکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اواخر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
مهندس مهرداد اورکی هدف از اجرای این پروژه را بالا بردن تراز و انحراف آب رودخانه هندیجان خواندو افزود: سد آسک به منظور آبیاری ۵۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی سمت چپ و راست رودخانه هندیجان از جنوب شرق امیدیه تا شمال شهرستان هندیجان احداثشده است. د رحال حاضر ۱۰ درصد از زمینهای کشاورزی منطقه قابل کشت است و با بهره برداری از سد و شبکه های آبیاری هندیجان، کل این سطح(۵۰ هزار هکتار) به زیر کشت آبی می رود.
مجری سد آسک در رابطه با ویژگی منحصر به فرد عملیات اجرایی سد تصریح کرد: این سد نخستین سد انحرافی کشور است که در آن به منظور افزایش دوام بتن در مقابله با حملات شیمیایی املاح موجود درآب بخصوص «یون کلر» از ماده میکروسیلیس استفاده شده است.
«اورکی»، از بهبود اراضی، افزایش کیفی و تنوع محصولات کشاورزی به عنوان اثرات اقتصادی پروژه بر منطقه، پس از زمان بهره برداری یاد و عنوان کرد: هم اکنون در زمان احداثاین سد برای افراد بومی هندیجان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در ماه اشتغال فراهم شده ودرزمان بهره برداری نیز آبیاری و زهکشی منطقه از حالت سنتی به شیوه مدرن تغییر حالت خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه «همزمان با بهره برداری از سد آسک در سال جاری حدود ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ هکتار از شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان به بهره برداری خواهد رسید و ما بقی اراضی شبکه آبیاری و زهکشی(۴۴ هزار تا ۴۷ هزار هکتار) در مراحل بعدی به اجراخواهد رفت»، گفت: طراحی این سد به گونه ای است که قادر است سیلابهای با دوره برگشت ۱۰۰ ساله به میزان پنج هزار و۵۵۰ متر مکعب در ثانیه را از خود عبور دهد.
مجری پروژه همچنین تصریح کرد: به منظور حفظ محیط زیست ماهی های رودخانه هندیجان، محلی برای عبور آنان در بدنه سد تعبیه شده که به صورت پلکانی در مجاور تخلیه رسوب سمت راست سد واقع شده است.
وی افزود: تا کنون جهت اجرای پروژه سد آسک مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرحهای عمرانی هزینه شده و برای تکمیل آن تا اواخر سال جاری به ۲۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.
سد انحرافی آسک با ارتفاع ۵/۸ متر ارتفاع از پی، دارای سر ریز اوجی به طول ۳۱۶ متر و دو تخلیه رسوب سمت راست و چپ با شش دریچه قطاعی می باشد.
برای احداثاین سد تا کنون به میزان ۸۳۲ هزار و ۳۰۰ متر مکعب خاکبرداری، ۷۵۶ هزار و۶۰۰ متر مکعب خاکریزی و ۶۲ هزار متر مکعب بتن ریزی صورت گرفته است.
این سد همچنین دارای دو آبگیر راست و چپ با شش دریچه کشویی است که د رمجموع ۵۰متر مکعب آب دبی خروجی دارد.
سد انحرافی آسک از جمله پروژه های عمرانی سازمان آب برق خوزستان است که بر روی رودخانه هندیجان واقع در ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز در حال احداثاست.