سد تنظیمی آریوبرزن با حضور وزیر نیرو در شهرستان بهبهان آبگیری و به بهره برداری آزمایشی رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، امروز 30فروردین ماه با حضور رضا اردکانیان سد تنظیمی آریوبرزن در شهرستان بهبهان آبگیری و به بهره برداری آزمایشی رسید.

سد تنظیمی آریوبرزن در 4.6 کیلومتری پایین دست سد مخزنی مارون و در تنگه رودخانه مارون(تنگه تکاب) احداث شده است. این سد در جنوب غربی ایران در 13 کیلومتری شهرستان بهبهان و 220 کیلومتری اهواز واقع شده است.

هدف این طرح تنظیم آب رها شده روزانه از سد مخزنی برای راه‌اندازی نیروگاه و بهره‌برداری مجدد از آب تنظیم شده در مخزن سد تنظیمی به منظور افزایش انرژی قابل بهره‌برداری و تامین نیازهای کشاورزی از طریق تنظیم جریان رودخانه مارون برای تامین حدود یک هزار و 144 میلیون متر مکعب از نیازهای آبی سیستم که شامل تامین نیاز آبی حدود 50هزار هکتار اراضی شبکه های آبیاری چهار گانه بهبهان، جایزان، خلف آباد و شادگان به میزان 763.3 میلیون متر مکعب، تأمین حق‌آبه حدفاصل خلف‌آباد- شادگان و حقابه پایین دست شبکه آبیاری شادگان به میزان 381.3 میلیون متر مکعب و  تامین حدود60 گیگاوات انرژی برق‌آبی درسال از طریق احداث یک نیروگاه است.

سد تنظیمی آریوبرزن سدی بتنی-وزنی است. سازه های هیدرولیکی این سد شامل سیستم تخلیه سیلاب (سرریز دریچه دار و سرریز آزاد پلکانی) و سیستم آبگیر نیروگاه می باشد. ساختگاه سد تنظیمی آریوبرزن و نیروگاه آن روی یال جنوب غربی تاقدیس خاییز و در 4.6 کیلومتری پایین دست سد اصلی انتخاب شده است.

ارتفاع از پی در این سد 5.47 متر، ارتفاع از کف رودخانه 5.31 متر، تراز تاج سد 5.371 متر از سطح دریا، طول تاج 257 متر، عرض تاج 5 متر، تراز عادی بهره برداری363 متر از سطح دریا، حجم مخزن در تراز نرمال بهره برداری 99.6 میلیون متر مکعب و حجم مفید مخزن 19.5 میلیون متر مکعب است.

سیستم تخلیه سیلاب سد تنظیمی آریوبرزن با توجه به حجم زیاد سیلابهای ورودی به مخزن  از نوع سرریز دریچه دار و آزاد انتخاب شده است.

تراز محور توربین 340 متر از سطح دریا است. 2 واحد نیروگاهی، هر یک با ظرفیت 5 مگاوات و حداکثر دبی عبوری از هر واحد حدود 5.32 متر مکعب برثانیه برای آن پیش بینی شده است.

در مجاورت آبگیر نیروگاه مجاری تخلیه رسوب در نظر گرفته شده است. این سیستم می‌تواند رسوبات انباشته شده در جلو آبگیر نیروگاه را تخلیه کند. در صورت کار نکردن نیروگاه، نیازهای پایین دست توسط این مجاری تأمین می شود. با بهره‌برداری از این سیستم امکان تخلیه رسوبات و جلوگیری از انباشت آن در مخزن، تأمین نیازهای پایین دست و تخلیه مخزن در مواقع اضطراری امکان پذیر است. مجاری تخلیه رسوبات از دو دهانه تشکیل شده است.

ساختگاه سد روی تنگه‌ای قرار دارد که جنس آن عمدتاً از آهک‌های توده‌ای سازند آسماری و آهک‌های ماسه‌ای و مارنی است.

برای اجرای این سد، تاکنون مبلغ ١٤٢ میلیارد تومان از محل منابع داخلی سازمان آب و برق خوزستان هزینه شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان