مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان، از اتمام عملیات تعمیر در تاسیسات آبرسانی ام الدبس خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "غلامرضا صفرنژادی" با بیان خبر فوق، حفاری و ایجاد محل دسترسی جهت شیر پروانه ای خروجی مدفون شده، عملیات برش کاری و جوش کاری درون لوله 2000 میلیمتری و تعویض شیر قطع و وصل لوله تخلیه بر روی هدر خروجی را از مواردی خواند که در تاسیسات آبرسانی ام الدبس انجام شد.

 وی از تعویض سه عدد شیر هوا بر روی هدر خروجی و  لوله ابتدایی خط انتقال، نام برد و بازدید دوره ای شیر آسیب دیده را از دیگر موارد مهم انجام شده در این عملیات خواند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان با اشاره به خاموشی سه روزه بوجود آمده به علت شکستگی کانال پای پل در کیلومتر 52 و 76 تصریح کرد: توسط کارشناسان و متخصصان، عملیات های فوق الذکر در کوتاه ترین زمان ممکن انجام و انتقال آب به شهرهای اهواز، سوسنگرد و روستاهای اطراف از سرگرفته شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان