سومین کارگاه آموزشی آبزی پروری با عنوان "ایمنی زیستی و مدیریت بیماری های آبزیان " به مدت 3 روز، در سالن همایش های گیت بوستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر مشارکت های مردمی و نظام های بهره برداری این سازمان، با اعلام خبر فوق افزود: در راستای آموزش و ترویج بهینه سازی سیستم های پرورش آبزیان در استان خوزستان با رویکرد کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید در صنعت آبزی پروری، این دفتر با همکاری شرکت مهندسین مشاور دریانگار پارس، سومین کارگاه آموزشی با موضوع "ایمنی زیستی و مدیریت بیماری های آبزیان " را در سالن همایش های گیت بوستان برگزار کرد.

"مرجان ادهم ملکی" از حضور دکتر Gadadhar Dash (رییس دپارتمان سلامت جانوران آبزی دانشکده علوم شیلات دانشگاه West Bengal هندوستان) در این همایش با هدف افزایش دانش و آگاهی و آشنایی با بیماری های آبزیان با علم روز دنیا خبر داد.

وی افزود: در این کارگاه که تعداد قابل توجهی از فعالان صنعت پرورش ماهی و میگوی استان، پرورش دهندگان و کارشناسان بخش های خصوصی و دولتی حضور داشتند، انواع بیماری های آبزیان و روش های نوین برای جلوگیری از بروز امراض در این بخش تشریح شد.

مدیر دفتر مشارکت های مردمی و نظام های بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان، تصریح کرد: در این کارگاه، نقاط قوت، ضعف و مشکلات مزارع تشریح و راهکارهای موثر برای بهبود هرچه بیشتر راندمان تولید به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

وی با بیان این که شرکت کنندگان در این کارگاه موفق شدند تا با مزارع و استخرهای پرورش ماهی در شهرستان شوشتر آشنا شوند افزود: در پایان این کارگاه آموزشی به سوالات مدعوین پاسخ های لازم ارایه شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان