به منظور رسیدگی به وضعیت پروژه‎های جاری، خاتمه یافته و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها، مدیر دفتر پژوهش‎های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان با مدیرعامل شرکت تولید و بهره‎برداری سد و نیروگاه مارون دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر پژوهش‎های کاربردی گفت: به منظور تسریع در روند پرداخت مطالبات محققان و پیمانکاران پروژه ها، جذب بودجه پژوهشی سال جاری و نظارت بر وضعیت پروژه‎های در دست اقدام و خاتمه یافته، جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت تولید و بهره‎برداری سد و نیروگاه مارون، مدیر پژوهشی و کارشناسان دفتر پژوهش مارون برگزار شد.

"جواد احدیان" افزود: با توجه به اینکه منطقه شرق خوزستان از لحاظ آب و موقعیت جغرافیایی از پتانسیل بالایی برخوردار است، می بایست به نحو مطلوب و شایسته‎ای از این امکانات استفاده شود و شرکت تولید و بهره‎برداری مارون با بهره‎گیری از این پتانسیل خدادادی جهت بهبود وضعیت موجود قدم برداشته و جزو شرکت‎های سود آفرین سازمان آب و برق خوزستان معرفی شود.

وی تصریح کرد: وجود پلاژ‎های مارون و همکاری با قسمت گنجینه آب سازمان آب و برق خوزستان می‎تواند بر افزایش چشمگیر گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه موثر و مفید باشد که شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مارون می بایست از این ظرفیت‎ها به خوبی استفاده و چندین طرح و پروژه در همین راستا علاوه بر ماموریت های اصلی خود که تولید و بهره برداری آب و برق است، اجرا نماید.

مدیر دفتر پژوهش‎های کاربردی، از پیشنهاد آن دفتر و موافقت مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری مارون، از وجود این شرکت در سهام صندوق نوآوری و شکوفایی مرکز تجاری سازی و نوآوری سازمان آب و برق خوزستان خبر داد و گفت: شرط  لازم برای این کار، سودآوری آن برای سازمان آب و برق قید شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور