معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه روند لایروبی با سرعت مناسبی در حال انجام است، گفت: امیدواریم اعتبارات موردنیاز به میزان کافی تامین شود تا علاوه بر سرعت بخشی به روند کار، حجم بیشتری از رودخانه کارون لایروبی شود.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا لشکری"، با اشاره به آخرین وضعیت لایروبی رودخانه کارون در مقطع اهواز اظهار کرد: کار لایروبی توسط ماشین آلات مستقر در رودخانه کارون در مقطع اهواز در حال انجام است و این عملیات همچنان ادامه دارد.

وی افزود: جمع‌آوری رسوبات و لایروبی رودخانه توسط سازمان آب و برق خوزستان و ماشین آلاتی که در اختیار داریم انجام می‌گیرد اما بحث تخلیه این رسوبات جمع‌آوری شده توسط شهرداری اهواز انجام می‌گیرد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه روند لایروبی با سرعت مناسبی در حال انجام است، تصریح کرد: مشکلاتی در برخی زمینه‌ها وجود دارد که با حل شدن آن‌ها شاهد سرعت گرفتن روند لایروبی خواهیم بود.

لشکری با اشاره به بحث تامین اعتبارات مورد نیاز لایروبی رودخانه کارون، عنوان کرد: اعتبارات به صورت ناچیز تامین شده است و با توجه به حجمی که باید از رودخانه کارون لایروبی شود، اعتبارات بسیار کم است. با این میزان اعتبارات ممکن است نتوانیم کاری که در بحث لایروبی رودخانه مدنظر است را انجام دهیم.

وی با بیان این که با استاندار خوزستان در بحث فاینانس این طرح نیز صحبت‌هایی انجام شده است اما در حال حاضر به نتیجه‌ای در این خصوص دست پیدا نکرده‌ایم، تصریح کرد: اگر اعتبارات موردنیاز به میزان کافی تامین شود، علاوه بر سرعت بخشی به روند کار، حجم بیشتری از رودخانه لایروبی خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور