بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، با صدور احکام جداگانه ای "فراز رابعی"، "حمیدرضا لشکری"،  "حمید رضا خدابخشی"، "صابر علیدادی"، "هوشنگ حسونی زاده"، "مسعود حکمی، "حمیدرضا اسماعیلی"، "نورالدین بازگیر"، "آرش محجوبی"، "احمد کاووسی نژاد" و "سید جمال عبودتیان" برای مدت یک سال به عنوان اعضای ستاد فرماندهی مدیریت بحران منصوب شدند تا تحت نظر ایشان، مطابق وظایف مندرج و مصوب در سامانه مدیریت بحران (مدیریت سیلاب) انجام وظیفه نمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور