به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،محمد قنواتی ضمن اعلام خبر فوق گفت: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی و همچنین اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، حدود 12 هزار مترمربع از اراضی بستر رودخانه اعلا با سه فقره حکم قضایی آزادسازی شد.

"قنواتی" ضمن تقدیر از مجموعه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان رامهرمز بخاطر صدور به موقع احکام قضایی و همچنین تامین امنیت در راستای صیانت از حقوق بیت المال خاصه رفع تصرف و آزاد سازی بستر و حرائم قانونی منابع آبی در هنگام اجرای احکام صادره، افزود: صیانت و جدیت همکاران امور آب منطقه شمال شرق، بر اساس وظایف ذاتی خود، نسبت به حفاظت و صیانت از منابع آبی استان، کاملا مشهود و یقینا بر اساس قوانین حاکم بر منابع آبی بخصوص قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های مربوط به طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب با متخلفان و متصرفان به بستر و حریم رودخانه ها، با قاطعیت برخورد می کند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان