معاون شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان از بازدید مشترک کارگروه "نفت- نیرو" از پروژه انتقال و پخش سیلاب رودخانه کارون به کانون های ریزگرد جنوب شرق اهواز از طریق نهر مالح خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "آرش محجوبی" از حضور مدیر و کارشناسان حوزه کارون و دز معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی در بازدید مشترک کارگروه "نفت- نیرو" از پروژه انتقال و پخش سیلاب رودخانه کارون خبر داد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور