به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "محسن سعادت فر" گفت:تاکنون قرارداد تامین آب محصول چغندر قند در بیش از 7 هزار و 600 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه منعقد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 67 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی سطح زیر کشت قراردادهای تامین آب محصولات زمستانه در شبکه های آبیاری شمال خوزستان را تاکنون 18 هزار و 305 هکتار اعلام کرد و گفت:عقد قرارداد آب در امور مشترکین شرکت بهره برداری شمال خوزستان همچنان ادامه دارد.

سعادت فر تاکید کرد: عقد قرارداد محصول استراتژیک گندم نیز در آذر ماه سال جاری با اعلام تعرفه آب بها انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری شمال خوزستان با اشاره به برنامه ریزی تامین آب اراضی کشاورزی منطقه تاکید کرد: مراجعه به موقع کشاورزان جهت عقد قرارداد آب محصولات زمستانه می تواند باعث خدمات بهتر به کشاورزان در زمینه تامین و توزیع آب زراعی گردد.

در منطقه شمال خوزستان در فصل زمستان انواع محصولات زراعی با بهره گیری از کانال های مدرن آبیاری کشت می شود که در این میان سطح زیر کشت گندم،ذرت علوفه ای،صیفی جات،سبزیجات و چغندرقند قابل توجه است.

شرکت بهره برداری شمال خوزستان با بیش از 18 هزار مشترک مدیریت تامین و توزیع آب در زمین های کشاورزی محدوده شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را بر عهده دارد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال