علی غلامعلی نژاد در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: با اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان با کارگاه ماسه شویی که بصورت غیرمجاز در بستر رودخانه بالارود، شهرستان اندیمشک در حال برداشت غیر مجاز بود جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اداره حریم بانی سازمان افزود: به همت پرسنل این اداره عوامل متخلف دستگیر، ماشین آلات آنها توقیف و جهت رسیدگی به تخلفات به دستگاه قضایی معرفی شدند.

گفتنی است پیشگری و برخورد با کلیه تخلفات منابع آبی رسالت ذاتی این اداره بوده که باعث جلوگیری از حوادث و خسارات به جان و مال دولت می شود .

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان