علی شریفی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به سیلاب پایین دست رودخانه مارون و جراحی، اظهار داشت: حدود 250 میلیون متر مکعب آب ناشی از سیلاب رودخانه‌های اله و جراحی به تالاب بین المللی شادگان سرازیر شد.

وی افزود: در پی بارش‌های بی‌سابقه 9 آذرماه در حوضه‌های مارون، اله و جراحی و متعاقب آن، طغیان رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها، 250 میلیون متر مکعب آب از طریق سد انحرافی رامشیر به سمت تالاب شادگان هدایت شد، 185 میلیون متر مکعب از این آب از طریق کانال سیلاب بر و مابقی از دریچه‌های سد انحرافی شهدای رامشیر به پایین دست سرازیر شده است.

مدیر برنامه‌ریزی مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب در پایین دست و عدم نیاز زمین‌های کشاورزی به آب، بخش اعظم آب رها شده از سد رامشیر، در نهایت وارد تالاب بین المللی شادگان خواهد شد.

وی با اشاره به آمار ایستگاه‌های باران سنجی این سازمان در پایین دست سد مارون، عنوان کرد: در بارندگی اخیر که عمده آن روز یکشنبه نهم آذر ماه رخ داده، ایستگاه کمپ جراحی ۱۰۹، ایستگاه رامشیر 133.5 ، ابوطویج 124 ، شادگان ۱۰۲ ، جوکنک ۱۲۸ ، تشان ۱۱۵ ، میداوود ۱۲۴.۵، چم نظام ۱۰۴ و رودزرد  ۱۱۸.۵ میلیمتر بارندگی را ثبت کرده اند.

علی شریفی ادامه داد: همچنین طی بارش اخیر و از 6 تا 10 آذر ماه سال جاری، 75 میلیون متر مکعب در سد مارون و 12 میلیون متر مکعب در سد جره ذخیره شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان