به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،با توجه به ارزیابی مستمر و ماهانه شرکت های آب منطقه ای توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری چاههای آب کشاورزی، سازمان آب و برق خوزستان در طول 9 ماهه اول سالجاری  به صورت مستمر رتبه برتر را در این بخش به خود اختصاص داده است.

این فعالیت در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و با توجه به حجم آب قابل برنامه ریزی در دشت های استان صورت می پذیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان